SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

SINH HOẠT CÂU LẠC BỘ TIẾNG ANH

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch số 04/KH-TCM.THCS ngày 30 tháng 10 năm 2023 của tổ chuyên môn Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Ngoại ngữ. Sáng thứ 7 ngày 2 tháng 12 năm 2023. tổ chuyên môn Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Ngoại ngữ tổ chức buổi sinh hoạt câu lạc bộ Tiếng Anh. Tham dự buổi sinh hoạt có Thầy giáo Nguyễn Hữu Liệu... ...