Giới thiệu

Xã Sơn Hạ cách trung tâm huyện Sơn Hà 20 Km về phía Đông, phía Tây giáp xã Sơn Thành (huyện Sơn Hà), phía Đông giáp xã Tịnh Giang (huyện Sơn Tịnh), phía nam giáp xã Sơn Nham (huyện Sơn Hà), phía Bắc giáp xã Trà Bùi (huyện Trà Bồng). Diện tích tự nhiên là 3902 ha, đa số là đất gò đồi và rừng.

tỷ lệ ca cược bóng đá đóng tại địa bàn thôn Hà Bắc, cạnh đường tỉnh lộ 24B, cách UBND xã Sơn Hạ  3km về phía Tây.

Tháng 4 năm 1975 trường được thành lập, trường lúc đó có tên trường phổ thông cơ sở Sơn Hà. Đây là trường đầu tiên của huyện Sơn Hà có học sinh học cấp 2 (bậc THCS).

Năm 1978 trường đổi tên thành trường phổ thông cơ sở Sơn Hạ; đến 01/1994 trường tách thành hai trường: Trường tiểu học Sơn Hạ và tỷ lệ ca cược bóng đá . Đến 18/8/1995 tỷ lệ ca cược bóng đá đổi tên thành trường THCS Liên xã (học sinh THCS của các xã Sơn Hạ, Sơn Thành và Sơn Nham học tại đây)

Ngày 30/01/1996 trường đổi tên thành tỷ lệ ca cược bóng đá .

Ngày 12/01/2011 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quyết định số 47/QĐ-UBND công nhận tỷ lệ ca cược bóng đá đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn 2001-2010).

tỷ lệ ca cược bóng đá là trường nằm trong top đầu về chất lượng giáo dục. Đến năm 2022, trường có 02 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh.

Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường luôn giữ tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua dạy tốt – học tốt. Tập thể đơn vị nhiều liên lục nhiều năm đạt Tập thể lao động tin tiến xuất sắc.