ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ NĂM HỌC 2021-2022

ĐẠI HỘI CHÁU NGOAN BÁC HỒ NĂM HỌC 2021-2022

Lượt xem:

Căn cứ Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi của Liên đội tỷ lệ ca cược bóng đá , chiều ngày 27/5/2022, liên đội tỷ lệ ca cược bóng đá tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2021-2022. Về tham dự với Đại hội có chị Đinh Thị Sưa – Bí thư xã Đoàn xã Sơn Hạ. Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm học 2021-2022 nhằm: –... ...
Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” năm học 2021-2022

Ngày hội “Tiến bước lên Đoàn” năm học 2021-2022

Lượt xem:

Ngày thành lập Đoàn 26/3 là một ngày lễ lớn đối với Đoàn viên thanh niên Việt Nam, đặc biệt là với khối THCS khi các em chuẩn bị trở thành những người Đoàn viên thanh niên ưu tú. Liên đội tỷ lệ ca cược bóng đá xây dựng kế hoạch hoạt động Đội và phát động phong trào thi đua chào mừng 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ... ...