ĐẠI HỘI LIÊN ĐỘI tỷ lệ ca cược bóng đá – NHIỆM KỲ 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Chương trình Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi năm học 2023 -2024 của Hội đồng Đội huyện Sơn Hà

Thực hiện kế hoạch số 04 -KH/LĐ.THCS.SH ngày 5 tháng 10 năm 2023 của Liên đội tỷ lệ ca cược bóng đá .

Sáng ngày 14 tháng 10 năm 2023, Liên đội tỷ lệ ca cược bóng đá tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023 – 2024.

Về dự Đại hội có Đồng chí Đinh Thị Sưa – Bí thư xã Đoàn Sơn Hạ.

Thầy giáo Bùi Thanh Quang – Bí thư Chi bộ – phó hiệu trưởng nhà trường.

Thầy giáo Lê Văn Duy – Phó hiệu trường nhà trường.

Cùng các thầy giáo cô giáo phụ trách chi trong nhà trường và 48 đại biểu chính thức dự Đại hội là những bông hoa Đội viên tiêu biểu trong vườn hoa của Liên đội.

Kết quả, Đại hội đã bầu ra 15 em vào Ban chỉ huy Liên đội nhiệm kỳ năm học 2023 – 2024. Trong đó Em Đinh Hiệu (chi đội Nguyễn Thị Minh Khai) được bầu giữ chức vụ Liên đội trưởng, Em Nguyễn Nhật Trí (chi đội Nguyễn Thị Minh Khai) và em Đinh Hy A Thịnh (chi độiTrần Văn Ơn) được bầu giữ chức vụ Liên đội phó.