Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em giai đoạn 2023 – 2027”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em giai đoạn 2023 – 2027”

Sáng nay ngày 04/3/2024 Đoàn xã Sơn Hạ đã đến triển khai tại tỷ lệ ca cược bóng đá

Về dự và triển khai có chị Đinh Thị Sưa – Bí thư đoàn xã Sơn Hạ

Cùng Ban giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo và các em học sinh.

Dưới đây là một số hình ảnh.