KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 9 CẤP HUYỆN – NĂM HỌC 2023 – 2024

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 2 tháng 12 năm 2023, phòng Giáo dục và Đạo tạo Sơn Hà, tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp huyện năm học 2023 – 2024

Đơn vị tỷ lệ ca cược bóng đá , tham gia với 10 học sinh ở các môn Hóa học, Ngữ Văn, Địa lý và Tiếng anh.

Kết quả: Môn Hóa học 2 giải ba, 1 giải khuyến khích; Môn Địa lí 2 giải khuyến khích; Môn Tiếng Anh 2 giải khuyến khích; Môn Ngữ văn 1 giải khuyến khích.