Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
27/KH-THCS.SH 12/10/2022 Kế hoạch, Kế hoạch BDTX năm học 2022-2023
25a /KH-THCS.SH 12/10/2022 Kế hoạch, Kế hoạch triển khai thực hiện Chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của tỷ lệ ca cược bóng đá