Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
80a/QĐ-THCS.SH 13/10/2022 Quyết định, Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Chuyển đổi số trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của tỷ lệ ca cược bóng đá
28/QĐ-THCS.SH 29/04/2022 Quyết định, Về việc thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử tỷ lệ ca cược bóng đá
27/QĐ-THCS.SH 28/04/2022 Quyết định, Về việc thành lập Cổng thông tin Điện tử tỷ lệ ca cược bóng đá
468/QĐ-PGD&ĐT 19/09/2017 Quyết định, Ban hành quy chế biên soạn, quản lý, sử dụng giáo án dạy học
953/QĐ-UBND 26/05/2017 Quyết định, Quyết định về việc công nhận trường Trung học cơ sở Sơn Hạ huyện Sơn Hà đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn 2017-2022
47/QĐ-UBND 12/01/2011 Quyết định, Quyết định về việc công nhận trường Trung học cơ sở Sơn Hạ huyện Sơn Hà đạt chuẩn Quốc gia (giai đoạn 2001-2010)