Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
03/TB-THCS.SH 16/05/2022 Thông báo, Thông báo nội dung họp Hội đồng sư phạm định kỳ tháng 5/2022
02/TB-THCS.SH 29/04/2022 Thông báo, Thông báo hoạt động Cổng thông tin diện tử tỷ lệ ca cược bóng đá