Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
22/2021/TT-BGDĐT 20/07/2021 Thông tư, Quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
32/2020/TT-BGDĐT 15/09/2020 Thông tư, Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
22/2019/TT-BGDĐT 20/12/2019 Thông tư, Ban hành Quy định về Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông
18/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Thông tư Ban hành quy định về Kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học
20/2018/TT-BGDĐT 22/08/2018 Thông tư, Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
14/2018/TT-BGDĐT 20/07/2018 Thông tư, Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên