SINH HOẠT CHUYÊN MÔN – DẠY HỌC STEM

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện theo kế hoạch  số 10/KH-THCS.SH ngày 31 tháng 8 năm 2023 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học của tỷ lệ ca cược bóng đá năm học 2023- 2024;

Thực hiện kế hoạch giáo dục của Tổ Khoa học tự nhiên – Công nghệ – Ngoại ngữ năm học 2023- 2024

Sáng 16 tháng 12 năm 2023, Tổ Khoa học tự nhiên- Công nghệ – Ngoại ngữ tổ chức sinh hoạt chuyên môn dạy học Stem môn Sinh học, bài thực hành: Lắp ráp mô hình ADN.

Tham dự buổi sinh hoạt có Cô giáo Nguyễn Thị Tịnh – Tổ trưởng tổ Khoa học tự nhiên- Công nghệ – Ngoại cùng các giáo viên trong tổ cùng tham dự.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt dạy học STEM