Thông báo tập trung học sinh dự tuyển vào 6 năm học 2022-2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ kế hoạch số 15/KH-THCS.SH ngày 07 tháng 06 năm 2022 của tỷ lệ ca cược bóng đá về việc tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 đã được UBND xã Sơn Hạ phê duyệt.

Thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Hữu Liệu – Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2022-2023 tỷ lệ ca cược bóng đá tại cuộc họp tổng kết công tác tuyển sinh vào lớp 6, đợt 1 năm học 2022-2023 ngày 26/ 07/ 2022.

tỷ lệ ca cược bóng đá thông báo tập trung học sinh dự tuyển vào lớp 6 năm học 2022-2023 tại tỷ lệ ca cược bóng đá . Cụ thể như sau:

1. Thành phần:

Hội đồng tuyển sinh: Đ/c Bùi Thanh Quang – Phó CT HĐTS Chủ trì và tất cả thành viên Hội đồng tuyển sinh theo Quyết định số 40/QĐ-THCS.SH ngày 13/6/2022.

– Học sinh đã nộp hồ sơ dự tuyển vào lớp 6 năm học 2022-2023 tại tỷ lệ ca cược bóng đá (Học sinh đến tập trung mang theo ghế ngồi do phụ huynh tự mua)

2. Thời gian: 7 giờ 30 phút ngày 03/8/2022

3. Địa điểm: Phòng học đa năng tỷ lệ ca cược bóng đá .

4. Nội dung: Nhà trường hướng dẫn thực hiện một số nội dung cần thiết liên quan đến tuyển sinh các lớp đầu cấp để chuẩn bị cho năm học mới và làm thủ tục nhập học.

Kính đề nghị UBND xã Sơn Hạ xem xét chỉ đạo; các đơn vị trường TH có liên quan hỗ trợ tuyên truyền, cung cấp thông tin cho phụ huynh học sinh có con, em hoàn thành chương trình tiểu học tại đơn vị đã tham gia dự tuyển vào lớp 6 tại tỷ lệ ca cược bóng đá . Yêu cầu thành viên Hội đồng tuyển sinh tích cực tuyên truyền, vận động cho học sinh, phụ huynh biết và thực hiện.

tỷ lệ ca cược bóng đá trân trọng thông báo./.