VUI HỘI TRĂNG RẰM – NĂM 2023

Lượt xem:

Đọc bài viết

Căn cứ Công văn số 223/PGD&ĐT ngày 23 tháng 8 năm 2023 về việc phối hợp tổ chức Tết Trung thu năm 2023 cho trẻ em, học sinh.

Căn cứ Kế hoạch số 10/QĐ-THCS.SH ngày 31 tháng 8 năm 2023 của tỷ lệ ca cược bóng đá về kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2023-2024.

Thực hiện kế hoạch công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2023-2024, sáng 29/9/2023 tỷ lệ ca cược bóng đá tổ chức VUI HỘI TRĂNG RẰM cho học sinh năm 2023

Dưới đây là một số hình ảnh