NGUYỄN HỮU LIỆU
 • NGUYỄN HỮU LIỆU
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0914740007
 • [email protected]
 • - Sinh ngày: - Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ Văn - Quê quán: - Ngày bổ nhiệm: 01/03/2022
LÊ VĂN DUY
 • LÊ VĂN DUY
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0948187722
 • [email protected]
 • - Sinh ngày: 20/11/1977 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLGD - Quê quán: Long Hiệp - Minh Long - Quảng Ngãi - Ngày bổ nhiệm: 01/04/2017
BÙI THANH QUANG
 • BÙI THANH QUANG
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0914701117
 • [email protected]
 • - Sinh ngày: 20/11/1977 - Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Địa lý - Quê quán: Bình Phú - Bình Sơn - Quảng Ngãi - Ngày bổ nhiệm: 08/09/2017