LÊ VĂN DUY
 • LÊ VĂN DUY
 • Chi Bộ Đảng
 • Phó Bí Thư Chi bộ
 • 0948187722
 • [email protected]
 • - Sinh ngày: 20/11/1977 - Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ QLGD - Quê quán: Long Hiệp - Minh Long - Quảng Ngãi
BÙI THANH QUANG
 • BÙI THANH QUANG
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên
 • 0914701117
 • [email protected]
 • - Sinh ngày: 20/11/1977 - Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Địa lý - Quê quán: Bình Phú - Bình Sơn - Quảng Ngãi
 • NGUYỄN THỊ TỊNH
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên
 • 0397148590
 • [email protected]
 • - Sinh ngày: 22/11/1969 - Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Hóa - Quê quán: Xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
PHẠM THỊ NGỌC HOA
 • PHẠM THỊ NGỌC HOA
 • Chi Bộ Đảng
 • Chi ủy viên
 • 0385902705
 • [email protected]
 • - Sinh ngày: 06/05/1979 - Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Ngữ văn - Quê quán: Xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi