ĐẶNG VĂN PHÚ
 • ĐẶNG VĂN PHÚ
 • BCH Công Đoàn
 • Chủ tịch Công đoàn
 • 0982710196
 • [email protected]
 • - Sinh ngày: 18/05/1986 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin - Quê quán: Bình Chánh - Bình Sơn - Quảng Ngãi
 • NGUYỄN THỊ TỊNH
 • BCH Công Đoàn
 • Phó Chủ tịch Công đoàn
 • 0397148590
 • [email protected]
 • - Sinh ngày: 22/11/1969 - Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Hóa - Quê quán: Xã Nghĩa Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi
TRẦN THỊ THU HƯƠNG
 • TRẦN THỊ THU HƯƠNG
 • BCH Công Đoàn
 • Ủy viên BCH Công đoàn - Nữ công
 • 0945690196
 • [email protected]
 • - Sinh ngày: 04/11/1978 - Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Lịch sử - Quê quán: Xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi
NGUYỄN THU HIỀN
 • NGUYỄN THU HIỀN
 • BCH Công Đoàn
 • Ủy viên BCH Công đoàn - Thủ quỹ
 • 0377256384
 • [email protected]
 • - Sinh ngày: 26/01/1990 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ thông tin - Quê quán: Xã Giao Tân, huyện Giao Thủy, Tỉnh Nam Định
PHẠM THỊ LIỄU
 • PHẠM THỊ LIỄU
 • BCH Công Đoàn
 • Ủy viên BCH Công đoàn - Kế toán
 • 0394898516
 • [email protected]
 • - Sinh ngày: 01/01/1985 - Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán - Quê quán: Xã Bình Thới, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi